Portfolio

  • Knopjesman
  • Knopjesman
  • Knopjesman

Knopjesmane

Download de app

"Knopjesman" laat ouders, scholen en partnerorganiaties kennismaken met de werking van buitenschoolse opvang voor kinderen van 21/2 tot 12 jaar. Deze App werd ontwikkeld met Adobe Digital Publishing Suite.

Diensten
Freelance, grafische vormgeving, DPS